Reklamacje

Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładny opis ujawnionych wad, dokładne oznaczenie sprzedającego produkt oraz dane nabywcy produktu. Do zgłoszenia reklamacyjnego musi zostać załączony oryginalny dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury, potwierdzający datę nabycia reklamowanego towaru oraz dane sprzedającego.

W przypadku zgłaszania uszkodzenia produktu na odległość, do opisu zgłoszenia dołączyć należy zdjęcia (najlepiej e-mailem w wersji elektronicznej). Sprzedawca poinformuje zgłaszającego o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Reklamowane produkty dostarczane są do centrali firmy na koszt Lumina Deco wyłącznie w przypadku, w którym przesłanie wadliwych towarów wskazanych w zgłoszeniu reklamacyjnym nastąpiło po uzgodnieniu tej wysyłki z obsługą sklepu, a zgłoszenie reklamacyjne uznane zostało jako zasadne i powstałe z winy producenta. W przeciwnym razie kosztami transportu reklamowanych produktów zostanie obciążony zgłaszający. O sposobie rozpatrzenia zasadnego zgłoszenia reklamacyjnego, tj. naprawie produktu, wymianie na nowy bądź zwrocie zapłaconej ceny, decyduje wg. swojego uznania sprzedawca oceniając rodzaj usterki.

Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące mechanicznych uszkodzeń elementów zgłaszać należy przed ich montażem. Po zamontowaniu uszkodzonych elementów reklamacje nie będą uwzględniane. Różnice w wyglądzie i kolorze towarów dostarczonych a zamówionych, które mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta, nie mogą stanowić podstawy reklamacji. Mimo naszych starań i z uwagi na duży asortyment sprzedawanych towarów niestety mogą się zdarzyć pomyłki przy podaniu parametrów produktów. Towar z różniącymi się parametrami od podanych w sklepie nie podlega reklamacji, chyba że różnice są istotne. Za ewentualne błędy szczerze przepraszamy.Wysyłka
Płatności
Opinie